MENT TO RULE !


Fred-graphic-pen-2

Ment To Rule !

Sjekk www.myspace.com/menttorule for låter.

Ment To Rule ! er Fredrik Møller Ellingsen med litt hjelp fra venner.

De som har bidratt til nå er:
*Vidar Busk
*Eivind Kløverød
*Hamlet Pedersen
*Jørn Ellingsen

katte